Typ: użyteczności publicznej
Realizacja: 2017-2018
Lokalizacja: Kraków, PL
Status: pojekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy
Powierzchnia: 2750 + 1950 m2

Apart Hotel zlokalizowany w centrum Krakowa. Podstawowy zamysł kompozycyjny polega na wytworzeniu czytelnego układu obrzeżnej zabudowy i zróżnicowaniu zewnętrznego i wewnętrznego charakteru kwartału. Zróżnicowana formuła fasad poszczególnych części podkreśla ich różną rolę w przestrzeni miasta.