Typ: użyteczności publicznej
Realizacja: 2013
Lokalizacja: Mogilany, PL
Status: pojekt koncepcyjny
Powierzchnia: 4823 m2

Projekt zakłada wykorzystanie rozpoczętej budowy szkoły w Mogilanach i dostoswanie jej do potrzeb nowoczesnego domu seniora, z częścią basenową i wellness. W oparciu o układ konstrukcyjny istniejπcego budynku powstała koncepcja rozbudowy.