Typ: architektura krajobrazu
Realizacja: 2014
Lokalizacja: Warszawa, PL
Status: projekt koncepcyjny

Plac przed muzeum, z pomnikiem Bohaterów Getta, oraz budynek Muzeum Historii Żydów Polskich urbanistycznie wpisane są w dwa kwadraty. Naszym głównym założeniem było kontynuowanie tego ładu urbanistycznego poprzez dołożenie nowego, trzeciego kwadratu po południowo-zachodniej stronie placu. Powstały w ten sposób ciąg podobnych form płynnie wpisuje się w kontekst i charakter tej lokalizacji oraz pozwala zachować większą część drzewostanu i terenów zielonych, które, jak wynika z przeprowadzonych rozmów, są istotne dla mieszkańców. Jest to zarazem dogodne miejsce dla zewnętrznych działań organizowanych przez muzeum.

Prosta architektura nowoprojektowanej przestrzeni niesie w sobie przesłanie: plac jest kartą historii zapisaną nazwiskami bohaterów: 6454 nazwiska – 6454 punkty światła. Ten symbol życia i wieczności odpowiada jednej nagrodzie Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata przyznanej Polakowi przez Instytut Yad Vashem. Uniesiony róg placu (karty) jest śmiałym przeciwstawieniem się siłom grawitacji, symbolem oporu i odwagi. Jest najwyższym punktem z widokiem na całość założenia oraz miejscem, z którego można zobaczyć, przez budynek muzeum, Pomnik Bohaterów Getta. To miejsce zadumy, relaksu, gdzie można stać, siedzieć, czy położyć się na siedziskach uformowanych w zagięciu projektowanej konstrukcji.

W północno – zachodniej części placu zostały zaprojektowane dwie ściany pokryte lustrami, wznoszące się na wysokość dwóch metrów, co gwarantuje, że nie zostanie zasłonięte przeszklone lobby muzeum. Ponieważ dokładna liczba „sprawiedliwych” nigdy nie będzie znana, lampy odbijające się w lustrach symbolizują tych, o których się nie dowiemy.