Typ: architektura krajobrazu
Realizacja: 2016
Lokalizacja: Kraków, PL
Status: projekt koncepcyjny

Projekt zakłada stworzenie charakterystycznej wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej w zaniedbanej, potencjalnie prestiżowej lokalizacji Krakowa. Lokalizacja parku w pobliżu Ruczaju, Kampusu UJ powoduje, że może on stanowić wyjątkowo atrakcyjny punkt na mapie Krakowa.

Naszym głównym założeniem było stworzenia miejsca dla każdego, niezależnie od wieku i zainteresowań. Ścieżki tematyczne oraz strefy o różnym przeznaczeniu, mają zachęcić mieszkańców do odwiedzania parku a otwarta i łatwo adaptowalna przestrzeń publiczna, ma stymulować ich do rozmaitych aktywności. Na teren parku można się dostać od ul. Wyłom i ul. Twardowskiego.

W obrębie głównego basenu Zakrzówka została zaprojektowana podwójna pętla wykorzystująca istniejące ukształtowanie terenu. Ścieżka ma 3m szerokości i została wykonana z tartanu umożliwiającego dobrą przyczepność dla biegaczy oraz czarnego asfaltu domieszkami drobnego kruszywa pozyskiwanego z recyklingu szkła w zależności od oświetlenia będzie dawał dyskretne efekty optyczne w postaci migotających punktów. Gładka powierzchnia ma stanowić dogodną nawierzchnię do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze itp. Górna część pętli biegnie w koronie kamieniołomu umożliwiając dogodny widok na cały zalew. Dolna część biegnie po półce będącej pozostałością po pracach wydobywczych.

Koroną małego basenu Zakrzów zaprojektowana została szeroka aleja służąca rekreacji rodzin z dziećmi o długości 1km. Wzdłuż ścieżki dzieci zlokalizowano 3 place zabaw z małpimi gajami, zamkami i piaskownicami.

Po wschodniej stronie ul. Wyłom została poprowadzona kładka nad terenami bogatymi w rzadkie okazy fauny i flory. By ingerencja w ten teren była minimalna i obecność ludzi jak najmniej odczuwalna, kładka została poprowadzona 1m nad ziemią. Jej konstrukcja jest drewniana co ma harmonizować z otaczającą ją naturą, umożliwiając trawom swobodne jej obrastanie. Żeby zaznaczyć miejsca występowania ciekawych okazów, zostały zaprojektowane tablice informacyjne wykonane z blachy miedzianej zawierające dokładny opis każego z gatunków.