KĄT APART HOTEL

typ: użyteczności publicznej

realizacja: 2017-2018

lokalizacja: Kraków, PL

status: projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy

powierzchnia: 2750 + 1950 mkw


Apart Hotel zlokalizowany w centrum Krakowa. Podstawowy zamysł kompozycyjny polega na wytworzeniu czytelnego układu obrzeżnej zabudowy i zróżnicowaniu zewnętrznego i wewnętrznego charakteru kwartału. Zróżnicowana formuła fasad poszczególnych części podkreśla ich różną rolę w przestrzeni miasta. Projektowane budynki są kontynuacją zwartej, pierzejowej zabudowy kwartału o funkcji hostelu. Obiekty podpiwniczone, sześciokondygnacyjne (podziemie, 4 kondygnacje nadziemne, poddasze). Na kondygnacji parteru zlokalizowano hole wejściowe łączące główne ciągi komunikacji wewnętrznej – przez klatkę schodową i dźwig osobowy na wszystkie kondygnacje mieszkalne oraz kondygnacje piwnic z garażem.

Wyzwania: obiekt realizowany na obszarze urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków i wymagał uzgodnienia go z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wąskie działki, bliskość sąsiednich budynków i głębokie wykopy wymagały skrupulatnego i szczegółowego opracowania zabezpieczenia wykopów. Wyzwaniem było też uzyskanie spójnego wyrazu estetycznego obu budynków zlokalizowanych po przeciwnych stronach ul. Kątowej.

kąt kąt kąt kąt kąt kąt kąt kąt kąt kąt