KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA NOWYCH PRZESTRZENI - „NOWE ŻYCIE POMIĘDZY ESTAKADAMI”

typ: użyteczności publicznej

realizacja: 2019

lokalizacja: Kraków, PL

status: projekt konkursowy - wyróżnienie

powierzchnia: 40 000 mkw


Eliminacja granic komunikacyjnych oraz przestrzennych stała się głównym kierunkiem rozwoju projektu. Przestrzeń pod estakadą nie jest traktowana jako przestrzeń liniowa, powielająca dotychczasowy nasyp tylko jako kontynuacja przestrzeni z nią sąsiadujących. Najistotniejszym miejscem dla całego założenia jest plac przy Hali Targowej, który stanowi punkt kulminacyjny. W tym miejscu zaproponowano wielopoziomową strukturę, którą wieńczy 'lewitujący' plac. Pozwoliła ona na rozwiązanie konfliktów oraz zapewnienie potrzeb funkcjonalnych oraz komunikacyjnych tj. parking, targ, plac. ‘Kapsuła antysmogowa’: elementem nowoprojektowanych usług jest towarzysząca im ‘kapsuła antysmogowa’. W jej przestrzeni przewidziano montaż wentylacji mechanicznej wyposażonej w urządzenia filtrujące nawiewane powietrze z zewnątrz. Roślinność w obrębie kapsuły podnosi wilgotność powietrza, wychwytuje kurz i inne zanieczyszczenia oraz zmniejsza hałas. W ten sposób uzyskano przestrzeń rekreacyjną, wolną od smogu i gwaru wielkiego miasta.

estakady estakady estakady estakady estakady estakady estakady estakady estakady estakady estakady estakady estakady estakady estakady