12.2021 – III NAGRODA


KONKURS NA REWITALIZACJĘ PLACU KOSSAKA W KRAKOWIE
Opinia jury:
Nagrodę przyznano za odważną ideę przekształcenia dotychczasowej funkcji Placu Kossaka w gęsto zazieleniony plac miejski. Doceniono próbę stworzenia wnętrza, z którego otwierają się widoki na Wawel, Kossakówkę oraz w kierunku ul. Retoryka. Autorzy pracy położyli duży nacisk na rozwiązania proekologiczne wykorzystujące elementy NBS.

10.2021 – PLGBC GREEN BUILDING AWARD 2021


GŁÓWNA NAGRODA W KATEGORII "NAJLEPSZA EKOLOGICZNA ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA"
PRZYZNAWANA PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO
Opinia jury:
Zwrócenie uwagi na materiały, które się wykorzystuje w budownictwie powinno być obecnie priorytetem w walce ze zmianami klimatycznymi. Nie technologie, a znalezienie zastępczych budulców dla wszechobecnego betonu jest czymś co realnie może pomóc mitygować zagrożenia. Nie są one lokalne ani związane z poszczególnymi krajami, ale właśnie globalne. Dlatego tak ważne jest, by popularyzować dobre praktyki nie tylko przy wznoszeniu dużych obiektów, ale również tych mniejszych, których jest najwięcej. Użycie neutralnego klimatycznie drewna w połączeniu z efektywną prefabrykacją w domach jednorodzinnych jest jak najbardziej słusznym kierunkiem. Są one właściwie składane, a nie budowane, co przekłada się również na oszczędność czasu. Takim modelowym przykładem realizacji jest właśnie zrealizowany projekt przy ul. Dobrej 13 w Krakowie.

08.2021 – III NAGRODA WE WSPÓŁPRACY Z ENTROPIC


KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PAWILONÓW GASTRONOMICZNO - HANDLOWYCH USYTUOWANYCH W STREFIE A OCHRONY UZDROWISKOWEJ W KOŁOBRZEGU

04.2021 - ARCHDAILY


OPINIOTWÓRCZY SERWIS MIĘDZYNARODOWY - WYBRAŁ PROJEKT W JÓZEFOWIE DO GRONA 10 NAJCIEKAWSZYCH NIEZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW NA ŚWIECIE.

02.2021 - II NAGRODA


WE WSPÓŁPRACY Z ENTROPIC.ES
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU BIBLIOTEKI I PRZEDSZKOLA ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. ASNYKA W JÓZEFOWIE
Opinia jury:
"Zielony Portal Józefowa" to odważne wykorzystanie tradycyjnego materiału konstrukcyjnego w nowoczesnej technologii. Proekologiczne rozwiązania budynku wpisane w oryginalną kubaturę dają szerokie pole dla rozwoju wyobraźni małych i dużych użytkowników budynku

12.2020 - WYRÓŻNIENIE


KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, JEDNOETAOPWY, REALIZACYJNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI SCHRONISKA GÓRSKIEGO NA LUBANIU
Opinia Jury:
Wyróżnienie przyznane za progresywne rozwiązania, polegające na wykorzystaniu genius loci istniejących fundamentów dawnego schroniska, na którym częściowo opiera się, częściowo lewituje nowy budynek. Kompozycja, która łączy stare z nowym, tworzy charakterystyczną, symboliczną dedykowaną temu miejscu architekturę

12.2018 - WYRÓŻNIENIE


KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA NOWYCH PRZESTRZENI POWSTAŁYCH W WYNIKU MODERNIZACJI ŚREDNICOWEJ LINII KOLEJOWEJ W KRAKOWIE
Wyróżnienie przyznano za swobodne kształtowanie przestrzeni pod powstającą estakadą jako lokalnego parku z drobnymi pawilonami i funkcjami uzupełniającymi. Na uwagę zasługuje propozycja zieleni. Niewątpliwym atutem pracy jest uporządkowanie placu targowego. Ponadto – w ocenie Sądu Konkursowego – za pozytywne uznaje się połączenie ulic Zyblikiewicza i Sołtyka.

LAUREAT VIII EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ AKADEMII OLIMPIJSKIEJ


10.2017 – WYRÓŻNIENIE


KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY NA WYKONANIE KONCEPCJI KOMPLEKSU OŚWIATOWEGO PRZEDSZKOLNO-SZKOLNEGO PRZY UL. ZARUBY W WARSZAWIE
Opinia jury:
Wyróżnienie przyznano za wytworzenie malowniczej kompozycji bryłowej, klarownego układu funkcjonalno- przestrzennego i ciekawych relacji pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem, obejmujących możliwość łączenia przestrzeni sal gimnastycznych i świetlic z zagłębionym placem od strony południowej.

05.2015 – I NAGRODA


KONKURS NA KONCEPCJĘ URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU W OBSZARZE UL. WARSZAWSKIEJ, SPORTOWEJ I LEGIONÓW, W KOZIENICACH