ZESPÓŁ BUDYNKÓW KOMPLEKSU OŚWIATOWEGO PRZEDSZKOLNO-SZKOLNEGO

typ: projekt konkursowy (III NAGRODA)

realizacja: 2017

lokalizacja: Kraków, PL

status: koncepcja

powierzchnia: 6320 mkw


Kompleks oświatowy przedszkolno-szkolny został zaprojektowany jako kompozycja otwarta zespołu budynków i wnętrz atrialnych powiązanych ze sobą. Poszczególne elementy uzupełniają się przestrzennie tworząc współgrającą harmonijnie całość.

Plac wejściowy stanowi główny punkt kompozycyjny całego założenia, z którego rozprowadzany jest ruch i który jest miejscem spotkań uczniów i nauczycieli. Jego lokalizacja i podkreślenie architektoniczne powoduje, że do szkoły wchodzi się intuicyjnie. Mimo, że jest to strefa zewnętrzna, pełni funkcje swoistego przedsionka kompleksu, dodatkowej przestrzeni, o którą szkoły mogą się powiększyć w miarę potrzeb. Dzięki swojemu ukształtowaniu, podziałowi na serie zadrzewionych tarasów umiejscowionych na rożnych poziomach, stanowi również przestrzeń rekreacyjną np. w czasie przerw pomiędzy lekcjami. Stworzenie miejsca centralnego, z którego dystrybuowane są wszystkie aktywności buduje więzy wewnętrzne, podnosi prestiż jednostki i obliguje do należytych zachowań. Ułatwia również komunikację i daje możliwość kontrolowania poczynań uczniów niewielkim nakładem osobowym.

Trzy budynki są dodatkowo „spięte” szklanym łącznikiem w poziomie przyziemia i parteru. Dzięki temu zabiegowi udało się zintegrować kilka funkcji współużytkowanych przez obie szkoły i przedszkole, a także stworzyć formalny i transparentny łącznik pomiędzy placem wejściowym do szkół w poziomie przyziemia a strefą rekreacyjno-sportową, znajdującą się w południowo-wschodniej części działki. Poprzez „wysunięcie” szkoły z klasami I-III w kierunku południowym, powstały trzy niezależne strefy zewnętrzne o rożnych funkcjach, a przy okazji wpłynęło to znacząco na lepsze doświetlanie pomieszczeń we wszystkich budynkach. Poprzez ten zabieg w południowo-zachodniej części działki powstał plac zabaw dla dzieci z przedszkola o powierzchni 1000 mkw, który jest nie tylko fizycznie i formalnie odseparowany od szkół, ale również doskonale nasłoneczniony.

zaruby zaruby zaruby zaruby zaruby zaruby zaruby zaruby zaruby zaruby zaruby