WIELOPOLE 32

typ: wielorodzinny

realizacja: 2016-2017

lokalizacja: Kraków, PL

status: zrealizowany

powierzchnia: 2860 mkw


Budynek mieszkalno – usługowy zlokalizowany jest w niezwykle ważnym punkcie założenia urbanistycznego Krakowa. Z jednej strony przylega do głównej magistrali kolejowej, którą codziennie jeździ dziesiątki tysięcy osób, z drugiej zaś kreuje fasadę i stanowi początek alej Dietla - jednej z piękniejszych arterii Krakowa. Projekt obejmował nadbudowę istniejącej kamienicy, podział mieszkań, budowę windy i wymianę całej wewnętrznej infrastruktury technicznej i przyłączy.

Wyzwania:

Obiekt wpisany do ewidencji zabytków, w obszarze urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków wymagał szczegółowych opracowań konserwatorskich zarówno na zewnątrz jak i w częściach wspólnych budynku. Prace w początkowym okresie prowadzono przy zajętych mieszkaniach przez lokatorów, co wymagało dostosowania rozwiązań konstrukcyjnych do każdej części budynku osobno.

Osiągnięcia:

Zastosowane zostały półprefabrykowane lekkie stropy, dzięki którym tylko na krótkich odcinkach była konieczność wykonania nowych wieńców. Dostosowano obiekt do wymogów PPOŻ.

wielopole wielopole wielopole wielopole wielopole wielopole wielopole