Apart Hotel przy ul. Żelaznej

typ: użyteczności publicznej

realizacja: 2017-2018

lokalizacja: Kraków, PL

status: projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy

powierzchnia: 2750 + 1950 mkw


Apart Hotel zlokalizowany w centrum Krakowa. Podstawowy zamysł kompozycyjny polega na wytworzeniu czytelnego układu obrzeżnej zabudowy i zróżnicowaniu zewnętrznego i wewnętrznego charakteru kwartału. Zróżnicowana formuła fasad poszczególnych części podkreśla ich różną rolę w przestrzeni miasta. Projektowane budynki są kontynuacją zwartej, pierzejowej zabudowy kwartału o funkcji hostelu. Obiekty podpiwniczone, sześciokondygnacyjne (podziemie, 4 kondygnacje nadziemne, poddasze). Na kondygnacji parteru zlokalizowano hole wejściowe łączące główne ciągi komunikacji wewnętrznej – przez klatkę schodową i dźwig osobowy na wszystkie kondygnacje mieszkalne oraz kondygnacje piwnic z garażem.

Wyzwania: obiekt realizowany na obszarze urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków i wymagał uzgodnienia go z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wąskie działki, bliskość sąsiednich budynków i głębokie wykopy wymagały skrupulatnego i szczegółowego opracowania zabezpieczenia wykopów. Wyzwaniem było też uzyskanie spójnego wyrazu estetycznego obu budynków zlokalizowanych po przeciwnych stronach ul. Kątowej.

kąt kąt kąt kąt kąt kąt kąt kąt kąt kąt kąt kąt kąt